Användarvillkor

För att kunna använda publiceringsplattformen ”Hear Us Out” måste du vara minst 13 år och fylla i ett formulär med namn, kontaktuppgifter, ålder, bild på dig själv och den text du skulle vilja publicera. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Mynewsdesk kommer granska att innehållet i din text inte strider mot våra allmänna villkor. Vi förbehåller oss rätten att redigera och översätta materialet men även att neka publicering.

Du ansvarar själv för de åsikter och det material som du vill få publicerat och du har rättigheterna till materialet. Genom att skicka in material till oss så lämnar du ditt medgivande till att Mynewsdesk ges rätt att publicera, lagra och göra innehållet sökbart digitalt utan begränsning i tid eller geografiskt samt att Mynewsdesk ges rätt att ta bort ditt material från tjänsten. Du kan också själv ta bort ditt material från tjänsten. Du medger också att journalister får rätt att ladda ner och återpublicera din text och bild, helt eller delvis, oavsett om det sker i tryckt text eller digitalt och utan att behöva inhämta ytterligare godkännande från dig.

Om du har några frågor om villkoren eller om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected]. Vi kommer via email hålla dig informerad om nyheter som rör tjänsten.